Huishoudelijk reglement
VZW TK Belgica 

1. Lidmaatschap

 • Zorg ervoor dat je ingeschreven bent, want niet ingeschreven = niet verzekerd. Een niet-ingeschreven sporter kan worden uitgesloten van deelname aan de les.
 • Voor alle groepen is het aantal deelnemers beperkt in functie van de zaalbezetting en het aantal lesgevers. Het bestuur behoudt zich het recht voor om leden te weigeren, indien de maximumcapaciteit bereikt is.
 • Het bestuur kan niet uitsluiten dat lesgevers in de loop van het seizoen tijdelijk of blijvend vervangen worden. De vervanging van lesgevers kan geen aanleiding geven tot terugbetaling van lidgeld.

2. Kledij

 • Elke sporter draagt sportkledij (liefst club t-shirt) + turnpantoffels of traint op blote voeten.
 • Sportschoenen zonder zwarte zool zijn toegestaan.

3. Lessen

 • Wees op tijd: 5 minuten vóór aanvang van de les. We vragen aan de (groot)ouders om de kinderen op het voorziene einduur.
 • De ouders, broers en zussen van de leden verlaten de turnzaal gedurende de les.
 • Kom regelmatig naar de training: zo boek je veel vooruitgang . Voor de voorbereiding van het Dans-en Turnfeest is regelmatige aanwezigheid onontbeerlijk.

4. Materiaal / Kleedkamer

 • Kledij kan omhoog gehangen worden (inkomhal) of netjes aan de kant gelegd worden in de turnzaal.
 • GEEN drank, kauwgom of eten in de zaal – enkel flesjes water zijn toegelaten.
 • Laat na de les geen afval achter in de zaal. Werp lege flesjes in de vuilnisbak.
 • Behandel het materiaal met respect.
 • Laat geen kleren rondslingeren. Verloren voorwerpen worden uitgestald in de inkomhal.
 • Waardevolle spullen (gsm, Ipod, …) laat je thuis
 • De club noch de trainers zijn verantwoordelijk voor verlies of diefstal van materialen en/of voorwerpen!

5. Informatie

 • Je vindt alle informatie (lessen die niet doorgaan, verloren voorwerpen, …) op onze website of op het prikbord.
 • Specifieke problemen (rugproblemen, ADHD, … .) kan je bespreken met de trainers of bestuur.
 • Tijdens de lessen en nevenactiviteiten kunnen er foto’s genomen worden door de trainers of huisfotograaf. Deze kunnen op onze website gepubliceerd worden.